16 Aralık 2018
Ana Sayfa / Evlilik / Evlilikte Butlan Nedir? Çeşitleri Nelerdir?
Evlilikte Butlan Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Evlilikte Butlan Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İş sözleşmeleri, alışveriş sözleşmeleri, ticari antlaşmalar gibi pek çok kanuni işlemle, hukuki ilişkiler kurulur. Hukuki ilişkiler, kişiler arasında olabileceği gibi; kurumlar ve kişiler, kurumlar ve kurumlar arasında da geçerliliğini korur. İşe giriş, ticari sözleşme gibi en az çift tarafı olan işlemlerde, sözleşmelerin şekli kanunla belirlenir. İyi niyet esasına dayalı hukuki işlemler çoğunlukta gibi görünse de kasıtlı olarak yanlış yapılan; kandırma, çıkar elde etme, zarar verme amaçlı olarak yapılabilen hukuki işlemler görülmektedir.

Hukuki işlemlerin geçerli sayılabilmesi için, yapılması gerekenler kanunlar ile çok net şekilde belirtilmiştir. Bu belirtilen kuralların ihlal edilmesi ile yapılan hukuki işlemler ve kötü niyetli hareketlerle yapılan hukuki işlemler, tarafları korumak adına, yok sayılabilirler. Kurallar hiçe sayılarak yapılmış işlemler, hukukun işlemesini engelleyeceğinden, baştan sakat doğarlar, bu yüzden de geçerlilikleri yoktur.

Butlan Nedir?

Butlan Nedir?Hukuk dilinde butlan; yapılan hukuki işlemin, kendiliğinden geçersizliği halini anlatır. Dolayısıyla, bilerek veya bilmeyerek, kurallara yani kanuna aykırı bir işlem yapıldıysa, bu işlem yok sayılır, yapılmamış kabul edilir. Hata olarak kabul edilse, cezai yaptırımları olabilecekken, yok sayıldığında, tarafların karşılaşacağı yaptırımlar daha azdır. Sadece işlem geçersiz sayılır. Butlandan sonra, her şey yok sayılan işlem önceki haline dönmüş kabul edilir.

Yapılan işlemde, kasti bir yanlışlık yok ise ve taraflarca işlemin varlığı kabul edilsin isteniyorsa, tahvil edilebilme imkânı verir, yani yanlış işlem düzeltilerek yenilenir ve varlığı kabul edilir. Butlanın amacı; tarafları korumak, kişinin iradesini açıklamadığı işlemler var ise yok saymak, yanlış yapıldığından yok sayılabilecek işlemin ise düzeltilebilmesini sağlamaktır.

Butlan Çeşitleri

Mutlak Butlan: Sözleşme taraflarca imzalanmış bile olsa, şekil ve içerik uygunsuzluğu nedeniyle tamamen geçersiz sayılır. Hiç olmamış sayılır.

Kısmi Butlan: Sözleşmenin, belli bir bölümünün geçersiz sayıldığı butlan türüdür. Örneğin; sözleşmenin maddeleri, şekil ve içerik olarak doğrudur ancak, kanunen 30 gün olarak belirlenen bir cezai işlem sebebi, sözleşme taraflarınca 15 olarak belirlenmiş ve imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde bu madde, kanunen öngörülen süreden kısa olduğundan, geçersiz sayılır. O madde için yaptırım talebi yerine getirilmez, çünkü madde geçersizdir.

Evlilikte Butlan

Evlilikte ButlanEvlilik; kanunen kuralları ve yaptırımları olan, kanunda karı-koca olarak isimlendirilen iki kişi arasında yapılmış bir yasal sözleşmedir.

Diğer sözleşmelerde olduğu gibi, taraflar karşılıklı anlaşmış olsalar bile, bazı sebeplerden dolayı, bu sözleşme yani evlilik geçersiz sayılabilir. Kanunen, hiç evlilik olmamıştır. Anlaşmazlık halinde, hâkim kararı ile evlilik iptal edilmiş olur.

Evlilikte Butlan Sebepleri

Evlilikte Butlan Sebepleri

  1. Kişilerden birinin, hâlihazırda evli olması: Kadın veya erkek, daha önce resmen evlenmiş olduğunu gizler ve yeniden kanuni nikâh yaparsa, ilk evlilik geçerlidir.
  2. Kişilerden birinin, ayırt etme yetisinin olmaması: Akla uygun davranamama hali, rızasını gösteremeyecek durumda olma hali ve benzeri durumlarda evlilik hiç olmamış sayılır. Geçici hafıza sorunu, reşit olmama, madde etkisinde olma gibi sebepler ise kısmi butlan halidir.
  3. Kişilerden birinin sözleşme yapmaya engel olacak derecede akıl hastalığı olması: Cezai ehliyet olmaması halini ifade eder. Dolayısıyla, evlilik geçerli değildir.
  4. Kişiler arasında, kanunen evlenmesi yasaklanan yakın akrabalık olması: Hala, dayı, teyze ve amca ile yeğenleri arasında, kardeşler arasında gibi, altsoy, üstsoy evlilikleri yasaktır. Yapılmışsa, iptal edilir.

Türk Medeni Kanununa göre, 17 yaşını doldurmamış vatandaşlar, kendi kararları ile evlenemez. İşlem yapıldıysa bile iptal edilir. Evlilik gerçekleşmemiş sayılır. Ailesinin onayı olmadan, reşit olmamış kişilerin evlilik işlemleri yapılmış dahi olsa, geçersizdir.

Bu yazılara da bakın!

Kış Düğünü Fikirleri Daha Cazip

Kış Düğünü Fikirleri Daha Cazip

Yaz mevsimi kendini hissettirmeye başladı mı, düğün davetiyeleri dağıtılmaya başlanır. Hatta Mayıs ayında bir başlar …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir